ThinkFirst za swój podstawowy rezultat dostarczanych aktywności rozwojowych i metodologii wyznacza wysoki zwrot z inwestycji:

  • Nie boimy się stawiać znaczących wyzwań uczestnikom procesów rozwojowych. Motywujemy do wysiłku, który się opłaca. "Nie da się osiągnąć dobrej kondycji nie roniąc przy tym kropli potu."
  • Ostrożnie stosujemy tzw. „edu-tainment” (z ang. „edukacja przez zabawę”) szanując czas i pieniądze naszych klientów. Dobra zabawa to pożądany, ale nie główny rezultat naszych działań.

Na podstawie naszych doświadczeń biznesowych oraz badań zintegrowaliśmy obszary pracy nad rozwojem wewnętrznym firm, które maksymalizują efekty:

  •  zarządzanie strategią biznesową,
  •  zarządzanie procesami biznesowymi (w szczególności poza-produkcyjnymi),
  •  zarządzanie rozwojem kompetencji.

Doskonale rozumiejąc strategie usprawniamy procesy tam, gdzie firmie przynosi to największe korzyści. Jako jedna z nielicznych na rynku firm łączymy pracę nad procesami ze świadomym i konsekwentnym rozwojem umiejętności.

Nasze rozwiązania opieramy na sprawdzonych w praktyce biznesowej modelach jak m.in.  Balanced Scorecard i Blue Ocean Strategy, Zarządzanie Procesami (BPM), Zarządzanie Przez Cele (MBO).


Autorskie metodologie ThinkFirst

Oprócz stosowania sprawdzonych podejść i metodologii zarządzania zespół ThinkFirst wykracza poza dobre praktyki rynkowe i dostarcza klientom stale udoskonalane rozwiązania.

Ponad 10 lat doświadczeń w powyższych obszarach pozwoliło nam na opracowanie innowacyjnej metodologii rozwoju kompetencji biznesowych i procesów.

Jej główne składowe to:


Zarządzanie umiejętnościami
w procesie biznesowym
Najbardziej efektywnym biznesowo rozwiązaniem w zakresie rozwoju jest wdrażanie umiejętności w ścisłym powiązaniu z procesem biznesowym, w którym występują. Daje to największą gwarancję, że inwestycja przynosi oczekiwany zwrot.

Success Skills Metodologia Success Skills pozwala udoskonalić zarządzanie rozwojem zwiększając efektywność modeli kompetencyjnych oraz narzędzi do zarządzania know-how organizacji. Success Skills to zestaw konkretnych umiejętności odpowiedzialnych za efektywność w warunkach biznesowych.